Zemljiški kataster

Kaj je vpis stavbe v kataster stavb?​

Vpis stavbe v kataster stavb je storitev evidentiranja podatkov o stavbi in njenih delih v kataster stavb ter register nepremičnin, ki sta uradni državni evidenci. Pogoj za vpis stavbe v kataster stavb je, da je njeno zemljišče pod stavbo že evidentirano v zemljiškem katastru in odraža dejansko stanje.

Kdaj vpisati stavbo v kataster stavb?

Stavbo je potrebno vpisati v kataster stavb:

  • če je stavba novogradnja in še nima identifikacijske številke,
  • če želite na stavbi vzpostaviti etažno lastnino ali jo razdeliti na več delov, stavba pa še ni evidentirana v katastru stavb (pri stanovanjskih stavbah, ki so zgrajene po 1.1.2003, se delitev na več delov lahko izvede, če je izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo večstanovanjske stavbe),
  • če ste dobili poziv Geodetske uprave Republike Slovenije in je treba zadostiti Zakonu o evidentiranju nepremičnin (zakon predpisuje obvezno evidentiranje stavb v katastru stavb ne glede na leto izgradnje, in sicer od 22.11.2018 dalje).
Pohorska cesta 15, 2380 Slovenj Gradec
pon - pet: 7:00-15:00

© 2020 Geomeritve d.o.o. Vse pravice pridržane | Izdelava: TrueCAD d.o.o.
politika zasebnosti | o piškotkih