Zakoličba

Kaj je zakoličba?​

Zakoličenje objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren oziroma prenos osi trase linijskih gradbenih inženirskih objektov na teren na način, ki zagotavlja njegovo izvajanje skladno z gradbenim dovoljenjem in dokumentacijo za izvedbo gradnje (Gradbeni zakon (GZ) 3. člen).

Kdaj potrebujemo zakoličbo?

Zakoličbo potrebujemo pred začetkom novogradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, razen prizidave. (60. člen GZ).

Potek zakoličbe

Na začetku se v pogovoru z naročnikom oziroma izbranim projektantom pogovorimo o zakoličbenih zahtevah. Te morajo biti v skladu s projektno dokumentacijo.

V pisarni se določijo koordinate zakoličbenih točk, ki so pridobljene na podlagi projektne dokumentacije. V projektni dokumentaciji preverimo skladnost podatkov z gradbenim dovoljenjem.

Na podlagi določenih koordinat v projektni dokumentaciji se izvede zakoličba na terenu. V sodelovanju z vodjo gradbišča določimo karakteristične točke objekta, ki se označijo v naravi. V praksi se običajno to stori na dva načina:

Prenos na količke: projektirane točke se označijo neposredno s količki in žeblji. Center glave predstavlja posamezno zakoličbeno točko vogala.

Prenos na gradbene profile: projektirane točke se prenese na gradbene profile, ki so leseni okvirji odmaknjeni rahlo izven območja gradbišča. Točke se pravtako označijo z žeblji, ki označujejo podaljške stranic objekta. Gradbinec te žeblje poveže z vrvjo, točke vogalov pa dobi z njihovimi preseki. Prednost metode je v postavitvi profilov izven območja gradbišča zato posledično ne prihaja do uničenja točk.

V sodelovanju s projektantom, vodjo gradbišča ali investitorjem določimo tudi gradbeno višino, ki jo označimo na dobro vidnem mestu. Če se na terenu ugotovi odstopanje med projektom in dejanskim stanjem v naravi, ki onemogočajo izpolnitev pogojev navedenih v gradbenem dovoljenju, se zakoličba lahko opravi le v skladu s spremenjenim ali novim gradbenim dovoljenjem. Izjema so zgolj odstopanja v skladu s 66. členom gradbenega zakona.

Zakoličba se zaključi z izdelavo načrta zakoličbe in zakoličbenega zapisnika, ki vsebujeta podatke o zakoličbenih točkah, prenesenih višinah na teren, oseh, gradbenem dovoljenju, na podlagi katerega je bila zakoličba izvedena, podatke o podjetju in pooblaščenem inženirju, ki je zakoličbo izvedel. Zakoličbeni zapisnik mora obvezno vsebovati podpis pooblaščenega inženirja in druge osebe, ki je sodelovala pri zakoličbi (investitor, projektant, izvajalec gradbenih del, …).

Pohorska cesta 15, 2380 Slovenj Gradec
pon - pet: 7:00-15:00

© 2020 Geomeritve d.o.o. Vse pravice pridržane | Izdelava: TrueCAD d.o.o.
politika zasebnosti | o piškotkih