Ureditev meje

Kaj je ureditev meje?

Ureditev meje – izraz, ki ga geodeti uporabljamo od leta 2006 dalje za meje, ki imajo določene meje. Prej smo poznali izraz mejno ugotovitveni postopek (od leta 1976 do leta 2001) in dokončna meja (od leta 2001 do leta 2006).

Geodeti vam s postopkom na terenu in v odločbi GURS a  določimo potek meje in jo zapišemo v evidence zemljiškega katastra.

Kdaj urediti mejo?

 • Kadar ne najdete mejnikov oziroma ne veste kje poteka vaša meja.
 • Imate občutek, da sosed koristi del vašega zemljišča ?
 • Želite postaviti ograjo pa ne najdete mejnikov ?
 • Vas sosed že dlje časa gleda nezaupljivo in kar naprej omenja »to bova pa morala uredit« ?
 • Dober sosed je najboljši sosed in urejena meja je sama po sebi umevna. Spor se zelo slabo odraža na odnosih in je lahko vir slabe volje in počutja.

Zakaj urediti mejo?

 • Po končani gradnji želite kot večina Slovencev postaviti okoli svoje lastnine ograjo?
 • Želite obdelovati svoje zemljišče, svoj gozd.
 • Tuje nočemo svojega ne damo

Kdo lahko naroči ureditev meje?

Geodetsko podjetje vam izdela geodetski elaborat ureditve meje na osnovi vašega naročila. Naročnik je lahko praktično kdor koli vendar vedno potrebujemo soglasje lastnika parcele. Naročilo je lahko po pošti ali telefonu. Vsak dan pa je odprta naša pisarna kjer lahko osebno podate vaše naročilo.

Kdo so stranke v postopku ureditve meje?

Stranke v postopku ureditve meje so lastniki parcele v postopku in sosedi, ki mejijo na njih. V postopku lahko sodelujejo tudi pooblaščenci oziroma veseli smo vsakega, ki konstruktivno pomaga pri določitvi meje.

Kako poteka ureditve meje?

 1. uvodni razgovor z naročnikom in pregled obstoječe dokumentacije glede na želje naročnika,
 2. pridobitev podatkov iz arhiva geodetske uprave, (preračun starih elaboratov)
 3. vabilo strank na teren
 4. terenski postopek v katerem določimo potek meja med parcelami
 5. izdelava elaborata ureditve meje v pisarni
 6. vložitev zahteve za evidentiranje urejene meje pri geodetski upravi,
 7. spremljanje reševanja zahteve.

Kdaj je ureditev meje zaključena?

Ureditev meje se zaključi s pravnomočno odločbo geodetske uprave. Na osnovi našega elaborata geodetska uprava izvede še upravni del postopka.

Pohorska cesta 15, 2380 Slovenj Gradec
pon - pet: 7:00-15:00

© 2020 Geomeritve d.o.o. Vse pravice pridržane | Izdelava: TrueCAD d.o.o.
politika zasebnosti | o piškotkih