Parcelacija

Kaj je parcelacija?

Parcelacija – izraz, ki ga geodeti uporabimo, ko želimo neko zemljišče razdeliti (odmeriti). Da tudi združitev več parcel v eno je parcelacija. Seveda je potrebno izpolniti nekaj pogojev, da se lahko parcele združijo.

Vedno pri parcelaciji nastanejo nove parcelne številke. S postopkom na terenu, pisarni in v odločbi GURSa določimo novo parcelo in jo zapišemo v evidence zemljiškega katastra.

Kdaj parcelirati?

 • Želite kupiti del zemljišča ?  Dodati k svojemu zemljišču še del sosedovega ?
 • Odmera zemljišč (gradbenih parcel) za namene gradnje ?
 • Ste dedovali del zemljišča?
 • Solastniki želite razdeliti skupno lastnino ?
 • Odmera zemljišč po katerem poteka nova cesta (še veliko jih je neodmerjenih) ?

Zakaj parcelirati?

Zemljišče lahko pridobite tako, da ga prepišete na novo osebo (zemljiška knjiga).

Vpis solastnine na velikem zemljišču ima lahko tudi neprijetne posledice. Bolje si je odmeriti svojo parcelo. Postaviti nove mejnike in koristiti točno to kar si pridobil.

S pravnim poslom (ustrezna pogodba) pridobim znano parcelo, ki ima urejene meje.

Kdo lahko naroči parcelacijo?

Geodetsko podjetje vam izdela geodetski elaborat parcelacije na osnovi vašega naročila. Naročnik je lahko praktično kdor koli vendar vedno potrebujemo soglasje lastnika zemljišča. Naročilo je lahko po pošti ali telefonu. Vsak dan pa je odprta naša pisarna kjer lahko osebno podate vaše naročilo.

Kdo so stranke v postopku parcelacije?

Stranka v postopku parcelacije je lastnik zemljišča. V primeru solastnine so to vsi solastniki zemljišča.

V večini primerov je potrebno pred parcelacijo urediti meje proti sosednjim parcelam. Postopek parcelacije se izvede po določitvi meja med parcelami. Zelo malo je parcelacij v sredini zemljišč (otočna parcelacija).

Kako poteka parcelacija?

 1. uvodni razgovor z naročnikom in pregled obstoječe dokumentacije glede na želje naročnika,
 2. pridobitev podatkov iz arhiva geodetske uprave, (preračun starih elaboratov)
 3. prehodno mora biti meja urejena
 4. vabilo strank na teren  (v primeru, da meja še ni urejena)
 5. terenski postopek v katerem določimo potek meja med parcelami
 6. izdelava elaborata parcelacije v pisarni
 7. vložitev zahteve za evidentiranje parcelacije pri geodetski upravi,
 8. spremljanje reševanja zahteve.

Kdaj je parcelacija zaključena?

Parcelacija se zaključi s pravnomočno odločbo geodetske uprave. Na osnovi našega elaborata geodetska uprava izvede še upravni del postopka.

Pohorska cesta 15, 2380 Slovenj Gradec
pon - pet: 7:00-15:00

© 2020 Geomeritve d.o.o. Vse pravice pridržane | Izdelava: TrueCAD d.o.o.
politika zasebnosti | o piškotkih