Kataster stavb

Kaj je vpis stavbe v kataster stavb?​

Vpis stavbe v kataster stavb je storitev evidentiranja podatkov o stavbi in njenih delih v kataster stavb ter register nepremičnin, ki sta uradni državni evidenci. Pogoj za vpis stavbe v kataster stavb je, da je njeno zemljišče pod stavbo že evidentirano v zemljiškem katastru in odraža dejansko stanje.

Kdaj vpisati stavbo v kataster stavb?

Stavbo je potrebno vpisati v kataster stavb:

 • če je stavba novogradnja in še nima identifikacijske številke,
 • če želite na stavbi vzpostaviti etažno lastnino ali jo razdeliti na več delov, stavba pa še ni evidentirana v katastru stavb (pri stanovanjskih stavbah, ki so zgrajene po 1.1.2003, se delitev na več delov lahko izvede, če je izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo večstanovanjske stavbe),
 • če ste dobili poziv Geodetske uprave Republike Slovenije in je treba zadostiti Zakonu o evidentiranju nepremičnin (zakon predpisuje obvezno evidentiranje stavb v katastru stavb ne glede na leto izgradnje, in sicer od 22.11.2018 dalje).

Zakaj vpisati stavbo v kataster stavb?

Stavbo je treba vpisati v kataster stavb, da boste lahko:

 • da boste lahko pridobili hišno številko,
 • da boste lahko uredili etažno lastnino v večstanovanjski stavbi,
 • da boste lahko z vašo nepremičnino sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava ali hipotekarni kredit,
 • da bodo podatki v katastru stavb in registru nepremičnin izražali dejansko stanje vaše nepremičnine in bo posplošena tržna vrednost nepremičnine čimbolj realna.

Kdo lahko naroči vpis stavbe v kataster stavb?

Vpis stavbe v kataster stavb lahko naroči investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe. Storitev lahko naroči, ko je stavba v taki gradbeni fazi, da je mogoče izmeriti njeno površino.

Investitor gradnje mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb

 • v roku 30 dni po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del ali
 • ob začetku uporabe ali
 • pred prvo prijavo stalnega prebivališča v stavbi ali
 • pred prvo prijavo sedeža pravne osebe v stavbi

Če geodetska uprava ugotovi, da stavba ali del stavbe ni evidentiran v katastru stavbne glede na leto izgradnje stavbe, pozove lastnika parcele, ki je povezana s stavbo, ali imetnika stavbne pravice, če je na tej parceli vzpostavljena stavbna pravica, da v treh mesecih po prejemu poziva vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb. Če lastnik parcele ali imetnik stavbne pravice tega ne stori, geodetska uprava predlaga prekrškovnemu organu, da ravna v skladu s 127.členom Zakona o evidentiranju nepremičnin, geodetska uprava pa sama izdela elaborat za vpis stavbe v kataster stavb in stavbo z enim delom vpiše v kataster stavb po uradni dolžnosti.

Kdo so stranke v postopku vpisa stavbe v kataster stavb?

Stranke v postopku vpisa stavbe v kataster stavb so investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe.

Kako poteka vpis stavbe v kataster stavb?

 1. uvodni razgovor z naročnikom in pregled obstoječe dokumentacije glede na želje naročnika (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje),
 2. določitev zemljišča pod stavbo, če to še ni evidentirano (najpogosteje se postopek izvede istočasno z vpisom stavbe v kataster stavb),
 3. zajem podatkov na terenu (izmere),
 4. izdelava elaborata za vpis stavbe v kataster stavb in izdelava elaborata za določitev zemljišča pod stavbo,
 5. vložitev zahteve za vpis stavbe v kataster stavb pri geodetski upravi,
 6. vložitev zahteve za določitev hišne številke pri geodetski upravi, če so izpolnjeni pogoji za določitev hišne številke
 7. spremljanje reševanja zahteve.

Kdaj je vpis stavbe v kataster stavb zaključen?

Vpis stavbe v kataster stavb je zaključen s sklepom o vpisu stavbe v kataster stavb, ki ga izda geodetska uprava. Vpis stavbe v kataster stavb, ki je bila zgrajena brez ustreznih dovoljenj, ne pomeni tudi njene legalizacije!

Pohorska cesta 15, 2380 Slovenj Gradec
pon - pet: 7:00-15:00

© 2020 Geomeritve d.o.o. Vse pravice pridržane | Izdelava: TrueCAD d.o.o.
politika zasebnosti | o piškotkih