Določitev zemljišča pod stavbo

Kaj je določitev zemljišča pod stavbo?

Določitev zemljišča pod stavbo je storitev, pri kateri v zemljiškem katastru določimo lego, obliko in površino preseka stavbe z zemljiščem. Storitev je lahko samostojna ali pa je povezana s storitvami vpisa stavbe v kataster stavb oz. vpisa sprememb v kataster stavb.

Kdaj določiti zemljišče pod stavbo?

Zemljišče pod stavbo je potrebno določiti:

 • Ko želite, da se novozgrajeni objekt vpiše v uradne evidence,
 • pred vpisom stavbe v kataster stavb,
 • ko se zaradi izbrisa stavbe ali dela stavbe spremenijo podatki o zemljišču pod stavbo.

Zakaj določiti zemljišče pod stavbo?

Zemljišče pod stavbo je treba določiti, da boste lahko:

 • Vpisali stavbo v kataster stavb,
 • pridobili hišno številko,
 • uredili etažno lastnino v večstanovanjski stavbi,
 • z vašo nepremičnino sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava, hipotekarni kredit.

Kdo lahko naroči določitev zemljišča pod stavbo?

Določitev zemljišča pod stavbo lahko naroči katerikoli lastnik parcele, imetnik stavbne pravice ali investitor gradnje. Če na zemljišču stoji večstanovanjska stavba, lahko storitev naroči tudi lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe, ali upravnik stavbe.

Kdo so stranke v postopku določitve zemljišča pod stavbo?

Stranke v postopku določitve zemljišča pod stavbo so lastniki parcele ali parcel na katerih je določeno zemljišče pod stavbo, lastniki stavbe oz. imetniki stavbne pravice, upravnik stavbe ali investitorji gradnje.

Kako poteka določitev zemljišča pod stavbo?

 1. Uvodni razgovor z naročnikom in pregled obstoječe dokumentacije glede na želje naročnika,
 2. zajem podatkov na terenu (izmera),
 3. parcelacija zemljišča pod stavbo, če je potrebno,
 4. izdelava elaborata za določitev zemljišča pod stavbo,
 5. vložitev zahteve za evidentiranje zemljišča pod stavbo pri geodetski upravi,
 6. spremljanje reševanja zahteve.

Kdaj je določitev zemljišča pod stavbo zaključena?

Zemljišče pod stavbo je evidentirano s sklepom o evidentiranju zemljišča pod stavbo, ki ga izda geodetska uprava in vpiše podatke v zemljiški kataster.

Pohorska cesta 15, 2380 Slovenj Gradec
pon - pet: 7:00-15:00

© 2020 Geomeritve d.o.o. Vse pravice pridržane | Izdelava: TrueCAD d.o.o.
politika zasebnosti | o piškotkih