Zakoličenje objektov

Zakoličenje objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele oziroma kot prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture.
Zakoličenje se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju in prikazanimi v projektu.
Po zakoličenju objekta izdelamo zakoličbeni načrt.