Vpis stavb in delov stavb v kataster stavb

Stavba je objekt, v katerega lahko človek vstopi, in ki je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne ali druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za njegovo substanco.
Stavba ima en del ali več delov.
Posamezni del stavbe je prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno pravno ureja.
Kot deli stavbe v katastru stavb se evidentirajo tudi njeni skupni deli, če so določeni.

Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb lahko vloži investitor/investitorka gradnje, lastnik/lastnica parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik/imetnica stavbne pravice, lastnik/lastnica stavbe ali dela stavbe, uporabnik/uporabnica stavbe ali dela stavbe ali upravnik/upravnica stavbe.
Vlagatelj zahteve za vpis stavbe lahko vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb, ko je stavba v taki gradbeni fazi, da je mogoče izmeriti površino.