Parcelacija

parcelacijaParcelacija je združitev parcel in delitev parcele.

Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice. Delitev parcele je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele. Postopek parcelacije se izvede predvsem v primerih, ko želite prodati ali podariti le del ene ali dele več posameznih parcel. Parcelacija se običajno izvede po želji strank. Na območjih, ki so urejena s prostorskimi izvedbenimi akti pa je parcelacija možna samo na način, ki ga le ti določajo.


Primer združitve parcel:
parcelacija
pred združitvijo parcel
po združitvi parcel

Primer delitve parcel:

pred delitvijo parcel
po delitvi parcel