Odmere dolžinskih objektov


Izdelajo se skupni elaborati ureditve meje, parcelacije, izravnave meje, spremembe vrste rabe za potrebe evidentiranja dolžinskih objektov, ceste vodotoki….