Reference


Z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami, znanjem in pridobljenim zaupanjem strank je naše podjetje v preteklih letih strokovno izvedlo preko 7000 geodetskih storitev (ureditev meje, parcelacije, izravnava meje, evidentiranje stavb, geodetski načrti, zakoličbe, inženirska geodezija, nova izmera - Vrhe 2).

Naši naročniki so fizične in pravne osebe.

Naši zvesti naročniki med pravnimi osebami so:
 • Mestna občina Slovenj Gradec
 • Občina Dravograd
 • Občina Muta
 • Občina Vuzenica
 • Občina Radlje ob Dravi
 • Občina Podvelka
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
 • MOP, agencija RS za okolje
 • Direkcija RS za ceste
 • Koroška kmetijsko - gozdarska zadruga z.b.o.
 • Elektro Celje, d.d., PE Slovenj Gradec
 • Koroške gradnje d.o.o.
 • Gradnje IGEM d.o.o.
 • Občina Mislinja
 • Gradbeništvo KUSTER d.o.o.
 • Mihev d.o.o.
 • Koroška kmetijsko gozdarska zadruga Z.B.O.
 • Zlatko Pokeržnik s.p.
 • GTC kope d.o.o.
 • Grabus d.o.o.